• London
  00:42
  (GMT +01:00)
 • Tehran
  03:12
  (GMT +03:30)
 • Oman
  03:42
  (GMT +04:00)
 • Istanbul
  02:42
  (GMT +03:00)
 • Dubai
  03:42
  (GMT +04:00)

989120264328+
989347698886+
dskm.diving@gmail.com

ارتباط با ما

از طریق راه های ارتباطی زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید.

آدرس

دفتر مرکزی 15
جزیره کیش ایران
پورت کیش درب غربی شماره kb20
شعبه 16
عسلویه، شیرینوو
بندرعباس

راه های ارتباطی با ما

واتس اپ

989120264328

تلفن 1

تلفن2

989347698886+